Термопомпи – иновации в отоплението на дома

Нормално е съвременния човек да търси интелигентен начин да отоплява имота си качествено и икономично. На пазара днес забелязваме доста приемливи методи, които са склонни да подсигурят на 100 % тези наши желания. До колко сме склонни да им се доверим е вече въпрос на финансова възможност и характеристики на имота, в който ще бъдат използвани уредите. Когато към елементите енергийна ефективност, ниски разходи за обслужване, удобство при експлоатация добавим и критерия екологичност то тогава нещата придобиват съвсем друга посока. Ако и вашите критерии съдържат именно тези изисквания то днес от https://www.balkanenergy.bg/ имат правилното решение, с което можете да си осигурите това, от което се нуждаете. Термопомпите са уредите за вас, с които си гарантирате уют, удобство и без вредни емисии, които да замърсяват околната среда.

Принцип на действие при термопомпите

Те са сравнително нови за страната ни решения, въпреки че в редица европейски страни това са уреди, които се прилагат като метод за отопляване, субсидиран от държавата. Именно заради факта, че са нулеви вредни емисии, които освобождават при работата си термопомпите се са се превърнали в уред, който се налага особено в държави, в които строго се следи еко равновесието и замърсяването на въздуха.Инверторна термопомпа

Причините да са толкова екологични се дължи на това, че основен ресурс, осигуряващ топлина са възобновяемите енергийни източници вода, въздух и топлина от почвата. Инженерите са намерите начин да превърнат термопомпата в енергийно ефективно средство за отоплени и охлаждане, на което можете да разчитате за обслужване на различни като големина площи без особено големи разходи.

Принципа на действие при термопомпите е аналогичен като този на обикновен хладилник, но в обратен режим. Реално използването на електроенергия се налага само за да бъде пренесен топлия въздух от възобновяемия енергиен източник, което всъщност е предпоставка и за минималните разходи при експлоатация на уреда.

Разбира се, че не толкова елементарно изглежда всичко около термопомпите. Въпреки, че те наподобяват на външен вид климатични системи то е важно да имате предвид и някои техни специфични недостатъци и особености като:

  • Изискват квалифициран анализ на имота за да се прецени кой от видовете термопомпи е оптимално приложим;
  • Първоначалната инвестиция е доста сериозна, особено при моделите, които изискват хидро и гео анализ;
  • Не всички почви са приспособими при многоетажни сгради тип жилищен блок;
  • В зависимост от функциите на термопомпата може да се наложи към системата да бъдат включени и инсталирани слънчеви панели.

Докато започне да функционира и да се изплаща направената инвестиции е необходимо време, така че не си мислете, че още първата година експлоатация ще можете да генерирате висок процент възвръщаемост.

Видово разнообразие

В каталога на balkanenergy.bg  ви очаква разнообразие от трите основни вида термопомпи. Накратко те се делят на:

  • Аеротермални

Едни от най-разпространените на пазара, тъй като могат да бъдат инсталирани в имоти с различна квадратура, изложение и етажност. Възобновяемия енергиен източник, който се използва тук е въздуха, а това на практика максимално улеснява употребата на уреда. Модела е и най-достъпен в сравнение с останалите тенденции, а ефективността от намаляването на сметките достига до 70 %;

  • Хидротермални

Ако се търси високо ниво на ефективност и икономичност то този вид определено е водещ по този показател. Между 75-80 % е намаляването на разходите за отопление, които можете да си осигурите. Но за да постигнат такива стойности имайте предвид, че действително е важно да инвестирате правилно. Изискват се проучвания на подпочвените води и температурата, която те могат да осигурят за работа на уреда. Именно това оскъпява първоначално вложените средства;

  • Геотермални

Принципа на работа е като при хидротермалните, но тук източник на топлинната енергия е почвата. Както и предполагате не при всеки тип имоти тези термопомпи са подходящи.

Ако имате въпроси по отношение на отоплението с термопомпи можете да се възползвате от конкретните съвети и насоки на екипа на balkanenergy.bg.