Каква е ролята на фотоволтаичните системи в съвремието

фотоволтаични системиЕнергийната независимост от монополисти, които непрекъснато извиват ръцете на потребителя с високи сметки е в основата на това все по-често клиенти да се интересуват от фотоволтаична система за дома. Технологията става все по-популярна, тъй като действително това, което се забелязва е търсене на суверенно решение, което позволява на потребителите сами да контролират разходите и сметките за електричество. Няма нужда да продължавате с агонията и отново да се чудите как ще плащате фактурите на енергодружествата. Започнете още сега с пестенето и ще осъзнаете, че инвестирането във соларни системи за дома е едно от най-разумните решения, които сте взели.

Какво си осигурявате

Фотоволтаичната инсталация за дома се характеризира с огромните си преимущества. Възможностите, които притежавате са свързани с:

  • Автономност;
  • Драстично намаляване на сметките за ток;
  • Подобряване енергийната ефективност на дома;
  • Безопасно и екологично доставяне на електрическа енергия за имота;
  • Използване на слънчева светлина, която посредством фотоволтаичната инсталация се трансформира в електричество, което да използвате за битовите си нужди.

Професионално изградената система ще ви служи дълги години. Освен това ще останете напълно удовлетворени от това, което ще поучите като краен ефект, а именно икономии, рентабилност и качествено електрозахранване на имота. Разнообразни са методите за изграждане на такива системи, а какви са най-предпочитаните от клиентите ще ви разкажем в сега.

Видове фотоволтаични инсталации

соларна системаЗа да се пригоди към спецификата и натоварването на имота производители на фотоволтаични системи за дома предоставят на вниманието ни следните видове инсталации:

  • Мрежови. Инсталацията е свързана с електропреносната мрежа и се състои от соларни панели. Рядко се прилагат с инвестиционна цел и основната им роля е в това да осигурят нужното захранване на домакинството. Мощностите варират от 250 Wp до безкрайност;
  • Хибридни. Все по-търсени на нашия пазар. Предпочитани са при задоволяване на собствено потребление. Подходящи са както за бита така и за бизнеса;
  • Автономни. Отдалечените имоти имат сериозен проблем с осигуряването на електрическа енергия. Изцяло е независима от електроснабдителната мрежа, но по отношение на обхват не може да осигури ток, който да захрани уреди с по-голяма мощност.

Въпрос на персонализиране на нуждите на дома е да се инвестира в такъв вид фотоволтаична система, която напълно да може да осигури на потребителите отлични условия за живот. Спестяването на средства особено през зимния период е съществен фактор, който се превръща  основен аргумент към момента да се наблюдава повишен интерес към изграждането на такива системи за осигуряване на значително по-евтино електричество.

Когато основния ресурс на енергия е безплатен то е очевидно, че фактурите за ток ще дат символични.